MÁY KIỂM TRA YWL-320
MÁY KIỂM TRA YWL-320MÁY KIỂM TRA YWL-320

MÁY KIỂM TRA TEM NHÃN YWL-320

LABEL INSPECTION MACHINE

Product characteristics:

Chức năng: phát hiện các lỗi in thông thường trên tem nhãn.

Function: detect common printing errors on labels.

Mô tả

MÁY-KIỂM-TRA-TEM-NHÃN-MODEL-YWL-320-1