Lịch nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2021 và Quốc tế Lao động 01/5/2021

SELLER: VIET THANH VIET NAM CO.,LTD

TAX CODE: 0105171475  ; Tel: (+84) 243 8751 872

Hanoi Office Add: : No. 404; 17.2 Building, Sai Dong New Urban Area Long Bien Dist., HaNoi City, Viet Nam

Email: nguyentrang021083@gmail.com; Hotline: 0983126918

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

 Về lịch Nghỉ lễ 30/04/2021 và 01/05/2021

About: Public holidays on Liberation Day and International Workers’ Day 2021

Kính gửi: Quý Khách hàng!

Dear to: Value Customers!

Công ty TNHH Việt Thành Việt Nam trân trọng thông báo lịch hoạt động của chúng tôi trong dịp Lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2021 và ngày Quốc tế lao động 01/05/2021 sắp tới như sau:

Viet Thanh Vietnam Co., LTD is pleased to announce our schedule of upcoming Liberation Day and International Workers’ Day in 2021 as follows:

1.  Thời gian nghỉ/ Holiday time:

         02 ngày : Thứ sáu, ngày 30/04/2021 và Thứ bảy, ngày 01/05/2021.

        Two days: Friday, April 30th, 2021 and Saturday, May 01st,2021.

2. Thời gian làm việc lại/ Resume time:

        Thứ hai, ngày 03/05/2021.

         Monday, May 03rd , 2021.

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách.

Thanks to the trust and cooperation of customers.

Chúc Quý khách và gia đình có kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

Wishing you and your family a happy holiday!

Trân trọng,

Best regards,

       Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

       Hanoi, 26th –April -2021

       MANAGING DIRECTOR

                  (Đã ký)

      NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG